17 sierpnia 2016

Zużyte baterie i akumulatory

USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2009R. O BATERIACH I AKUMULATORACH:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 687)

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2009R. O BATERIACH I AKUMULATORACH:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1529)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1329)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych (Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671)

Wysyłaj mi najnowsze informacje!

FreshMail.pl