17 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne

Opowiedzieliśmy się za wprowadzeniem zmian w prawie o zamówieniach publicznych i zwróciło się do Prezydenta o wsparcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Razem z Urzędem Zamówień Publicznych prowadzimy kampanię „Czy cena czyni cuda w przetargach publicznych?”, która edukuje urzędników administracji państwowej i samorządowej w zakresie stosowania kryteriów pozacenowych.

Wysyłaj mi najnowsze informacje!

FreshMail.pl