ZIPSEE: Decyzja PE ws. Dyrektywy o prawach autorskich – rozczarowująca

Związek Cyfrowa Polska z rozczarowaniem przyjął decyzję Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI) w sprawie projektu unijnej Dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Europarlamentarzyści w środę (20 czerwca) w głosowaniu poparli zapisy, które mogą zagrozić rozwojowi cyfrowej gospodarki, innowacjom i ograniczą dostęp do kontentu dla użytkowników internetu. […]

Branża cyfrowa Grupy V4 przeciwko podatkowi od linków i filtrowaniu sieci

Przedstawiciele branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier wspólnie zaapelowali do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie podczas głosowania nad projektem dyrektywy ws. praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym niektórych przepisów, które – zdaniem organizacji – zaszkodzą rozwojowi cyfrowej gospodarki. Chodzi m.in. o podatek od linków i obowiązek filtrowania treści przez wydawców. […]

Branża cyfrowa apeluje w sprawie propozycji dot. ePrivacy

Niemal 60 unijnych związków i stowarzyszeń reprezentujących branżę cyfrową i technologiczną, w tym z Polski m.in. Związek Cyfrowa Polska, podpisało się pod wspólnym apelem do rządów państw UE w sprawie projektowanego rozporządzenia ePrivacy. Organizacje ostrzegają, że obecna wersja projektu jest niespójna z przepisami dot. RODO, a ich wprowadzenie ograniczy powstawanie i rozwój innowacyjnych projektów. Podobny apel trafił od polskich organizacji reprezentujących przedsiębiorców do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. […]

Nowe unijne cele w zakresie gospodarowania odpadami

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe zasady i cele dotyczące gospodarowania odpadami w państwach członkowskich. Przyjęty pakiet nakłada m.in. nowe obowiązki na producentów. Związek Cyfrowa Polska popiera działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwraca jednak uwagę na potrzebę wprowadzania odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców i edukacji konsumentów. […]

Wspólny sprzeciw wobec propozycji Bułgarii ws. reformy prawa autorskiego UE

Przedstawiciele twórców, mediów, wydawców, dziennikarzy, instytucji naukowych i badawczych, instytucji edukacyjnych, uniwersytetów, konsumentów, twórców oprogramowania, start-upów, branży cyfrowej, technologicznej, dostawców usług internetowych w otwartym liście wyrazili swoje zaniepokojenie propozycjom prezydencji bułgarskiej ws. unijnej reformy prawa autorskiego

[…]