ZIPSEE "Cyfrowa polska"

Reprezentujemy jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej
rozwijających się sektorów polskiej gospodarki

PRAWA AUTORSKIE

Przeczytaj jakie obowiązki wynikają z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ELEKTROŚMIECI

Sprawdź jakie obowiązki ciążą na wprowadzających sprzęte elektryczny i elektroniczny. Pobierz aktualne wzory wymaganych sprawozdań i wniosków.

ODWRÓCONY VAT NA ELEKTRONIKĘ

Działamy w imieniu dystrybutorów elektroniki proponując rowiązania eliminujące nieuczciwą konkurencję

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz nasze działania na rzecz wprowadzenia ustawowych pozacenowych kryteriów na wybór ofert.

RADIO CYFROWE DAB+

Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w pracach na rzecz cyfryzacji radia w Polsce

banner55
banner55
bannaer
bannaer
banner3
banner3
Przesłany obraz

Michał Kanownik

Prezes Zarządu

Anna Gajowniczek

Włodzimierz Ossowski

Członkowie

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

UCZESTNICTWO W SILNEJ ORGANIZACJI BRANŻOWEJ DAJE REALNĄ MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA OTOCZENIE BIZNESOWE

Wysyłaj mi najnowsze informacje!

FreshMail.pl