ZIPSEE "Cyfrowa polska"

Reprezentujemy jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej
rozwijających się sektorów polskiej gospodarki

Nasze cele

Go to PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Przeczytaj jakie obowiązki wynikają z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Go to ELEKTROŚMIECI

ELEKTROŚMIECI

Sprawdź jakie obowiązki ciążą na wprowadzających sprzęte elektryczny i elektroniczny. Pobierz aktualne wzory wymaganych sprawozdań i wniosków.

Go to ODWRÓCONY VAT NA ELEKTRONIKĘ

ODWRÓCONY VAT NA ELEKTRONIKĘ

Działamy w imieniu dystrybutorów elektroniki proponując rowiązania eliminujące nieuczciwą konkurencję

Go to ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz nasze działania na rzecz wprowadzenia ustawowych pozacenowych kryteriów na wybór ofert.

Go to RADIO CYFROWE DAB+

RADIO CYFROWE DAB+

Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w pracach na rzecz cyfryzacji radia w Polsce

Członkowie

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

UCZESTNICTWO W SILNEJ ORGANIZACJI BRANŻOWEJ DAJE REALNĄ MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA OTOCZENIE BIZNESOWE

Wysyłaj mi najnowsze informacje!

FreshMail.pl